GUCCI珠宝:GUCCI INTERLOCKING G系列珠宝再添佳作


 mile米乐app-mile米乐app下载-官方网站   最新资讯   2022-08-31

Gucci Interlocking G系列珠宝再添精美优雅之作;一款手链 、一款戒指和三金钱链 。此系列珠宝以易于搭配为设计考量 ,合适与其他气概的珠宝混搭佩带,打造独具一格的个性打扮。

GUCCI珠宝:GUCCI INTERLOCKING G系列珠宝再添佳作

手链与项链均采取纤细的18K黄金链条,装潢小巧的品牌标记性互扣式双G标识。此中长金钱链既可单圈佩带 ,也可双圈佩带,打造层叠的新潮结果 ;而短金钱链可搭配吊坠,塑造新奇别样的前卫气概;戒指采取黄金材质和怪异的阿拉伯式斑纹并饰有互扣式双G镂空细节 。

GUCCI珠宝:GUCCI INTERLOCKING G系列珠宝再添佳作

兼具简约与优雅风采的全新Interlocking G系列珠宝是出席各类场所的个性之选 ,令着装锦上添花 ,年夜放异彩。

GUCCI珠宝:GUCCI INTERLOCKING G系列珠宝再添佳作

mile米乐app-mile米乐app下载-官方网站
【读音】:

Gucci Interlocking Gxì liè zhū bǎo zài tiān jīng měi yōu yǎ zhī zuò ;yī kuǎn shǒu liàn 、yī kuǎn jiè zhǐ hé sān jīn qián liàn 。cǐ xì liè zhū bǎo yǐ yì yú dā pèi wéi shè jì kǎo liàng ,hé shì yǔ qí tā qì gài de zhū bǎo hún dā pèi dài ,dǎ zào dú jù yī gé de gè xìng dǎ bàn 。

GUCCIzhū bǎo :GUCCI INTERLOCKING Gxì liè zhū bǎo zài tiān jiā zuò

shǒu liàn yǔ xiàng liàn jun1 cǎi qǔ xiān xì de 18Khuáng jīn liàn tiáo ,zhuāng huáng xiǎo qiǎo de pǐn pái biāo jì xìng hù kòu shì shuāng Gbiāo shí 。cǐ zhōng zhǎng jīn qián liàn jì kě dān quān pèi dài ,yě kě shuāng quān pèi dài ,dǎ zào céng dié de xīn cháo jié guǒ ;ér duǎn jīn qián liàn kě dā pèi diào zhuì ,sù zào xīn qí bié yàng de qián wèi qì gài ;jiè zhǐ cǎi qǔ huáng jīn cái zhì hé guài yì de ā lā bó shì bān wén bìng shì yǒu hù kòu shì shuāng Glòu kōng xì jiē 。

GUCCIzhū bǎo :GUCCI INTERLOCKING Gxì liè zhū bǎo zài tiān jiā zuò

jiān jù jiǎn yuē yǔ yōu yǎ fēng cǎi de quán xīn Interlocking Gxì liè zhū bǎo shì chū xí gè lèi chǎng suǒ de gè xìng zhī xuǎn ,lìng zhe zhuāng jǐn shàng tiān huā ,nián yè fàng yì cǎi 。

GUCCIzhū bǎo :GUCCI INTERLOCKING Gxì liè zhū bǎo zài tiān jiā zuò